Sketchbook >

Brev til danskarna

Et brev var dag under et helt år til en person i danmark som jeg inte känner för at fråga vad de tänker på när de hör ordet Keramik.Den 2 august 2011 på min 37 åriga födelsedag beslutade jeg mig för at starta et nyt projekt.

Var dag under det kommande år vill jeg skriva et brev til en person i danmark og be dem tegna el. beskriva vad de först tänker på när de hör ordet Keramik.

Breven fungerar lite som en dagbok för mig der jeg skriver något som har hänt i mit liv eller något som jeg går runt og tänker på li nu…

Jag skickar med et frankerat svarskuvert og när jag får svaren så modulerar jeg dem i röd lergodslera under en begränsad period. Det handlar inte om det färdiga keramiska objektet utan den kommunikation det er mellan mig og dem jeg skriver til.

Jeg vil under hösten 2012 udstilla alla brev og de ting jeg modulerat og invitera alla dem som deltagit i projektet..

Det er min måde at undersøga min förutfattade mening om at alla tänker askkopp, kopp el. vase när man säger ordet keramik…..

Denna uge har varit dåligt med svar så nu er jag lite fundersam på om jag skal ändra vid något, skrev et brev til en Tina idag og til henne har jag lavet et fråge schema omkring vad hon tror grunden er til at folk inte svarar…

Jag skriver mera en annan dag om projektet.