Hvad vil leret, en skulpturel proces på Holbæk højskole sommer 2020
Kontakt tlf. 41582674
solveiggroenborg@live.dk